Lumekoristus

Eesti talved on sageli lumerohked, millega kaasnevad kuhjunud lumi katustel, jääpurikad ja tänavate libedus. Seetõttu soovitame majaomanikel ja –haldajatel aegsasti mõelda lumekoristusele, jääpurikate eemaldamisele ja libeduse tõrjele, et ennetada ohtlike olukordade tekkimist ning varalisi kahjusid.

Pakume järgmisi teenuseid peamiselt Tallinnas ja Harjumaal:

  • Lumekoristus katustelt, hoovidest
  • Jääpurikate eemaldamine
  • Libedusetõrje
  • Lume äravedu
  • Lumekoristustööd

Vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjadele on kõigil kinnistuomanikel kohustus oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ning libedus tõrjuda.

Lume raskuse all sissekukkunud katust ja ka sellest tingitud kahjustusi hoonele ja varale kodu- ja varakindlustus reeglina ei hüvitata.
Lisaks lumele tuleb tähelepanu pöörata ka räästaisse tekkivatele jääpurikatele, mis sula saabudes ohustavad kõnniteel liiklejaid. Vihmavee rennide ja katuse remondi, või lausa välja vahetamise vältimiseks on õigeaegne spetsialistide tellimine tunduvalt soodsam. Eldola OÜ puhastab Teie katuse liigsest lumest ja jääpurikatest kiirelt ning turvaliselt.

Küsi hinda tel 52 55 146 või kasuta kontakvormi

4 + 3 = ?

© Copyright - Eldola OÜ | Peterburi tee 81, 13626 Tallinn | Telefon 372 6351 053